TRAHV.EE - Teie usaldusväärne õigusabipartner


Olete saanud väärteomenetluse osaliseks või tunnete, et Teie õigusi on muudmoodi rikutud?

Leiame Teie probleemile lahenduse

TRAHV.EE annab nõu, suhtleb õiguskaitseorganitega, koostab kirju ja kohtukaebusi, et saaksite rahus oma igapäevategevustle keskenduda.


Pakume igakülgset õigusalast abi väärteomenetluslikke küsimuste lahendamisel Eesti ning Vene keeles. Kiirmenetluse, üldmenetluse otsuste vaidlustamine, kaebuse koostamine, ametiasutustega suhtlemine. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse on garanteeritud.

Meie teenused

Meie teenused


Kohtueelsed ja kohtumenetlused

Õigusabi kohtueelses menetluses (tsiviil-, haldus- ja väärteoasjades) esindamine kohtumenetlustes (tsiviil-, väärteo- ja haldusasjades) õigusdokumentide koostamine ja õigusalane nõustamine.

Riigiõigus ja haldusmenetlus

Nõustamine ning õiguslikke hinnangute andmine nõustab kliente kõigis riigiõiguse ja haldusmenetlusega seotud valdkondades, ametivõimude tegevus ning otsused.

Võta meiega ühendust!53843301

info@trahv.ee